20 Aralık 2012 Perşembe

TEKNOLOJİ PLANLARI/19-21 ARALIK 2012


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ ÇALIŞMA PLANI

sa Vade
Orta Vade
Uzun Vade
I. LİDERLİK VE VİZYON
Teknolojinin bir nimet olduğunu kavrar, bunu okulunda herkesin kullanması gerektiğine inanır.
Personelin öğrenmesi için ön çalışma yapar, planlama yapar.
Personeline öğretir, bir taraftan da kendisi gelişmeleri takip eder.
II. ÖĞRENME
Kurumun ihtiyaçlarını belirler, kimlerle eğitime başlayacağını kararlaştırır.
Personelini eğitime alır. Öncelikle temel bilgiler üzerinde durur.
Personelin teknolojiden yararlanacak kadar, donanımlı hale gelmesi için seminer, kurs vb çalışmaları yapar.
III. VERİMLİLİK VE GÖREVLER
Hazırlanan çalışmanın amacına ulaşması için hangi temel kriterlerin olması gerektiğini kararlaştırır.
Teknolojinin ne ölçüde kullanıldığını kontol ve takip eder.
Yeniliklerin takip edilmesini ve personelin kendisini gelirştirmesi sağlayıcı çalışmalar yapar.
IV. DESTEK, YÖNETİM VE İŞLEV
Teknolojik gelişmelerin kullanımı için personeline ne gibi destek vereceğini planlar.
Teknolojinin kullanılması aşamasında desteğe ihtiyacı olanları belirler ve bu kişilere ihtiyaç duyulan desteği verir.
Yenilikleri personele aktarır, gelişmelerin kullanılmasını sağlar.
V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Teknolojinin kullanımını ne şekilde takip edeceğini belirler, kriterleri tespit eder.
Personeli izler, onlara rehberlik yapar, bir taraftan da onların çalışmalarını ve teknolojiyi kullanmalarını değerlendirir.
Personelin teknoloji kullanımıyla hedef kitle olan öğrenciye yararlı olmayı, onları bu teknolojik fırsatlardan yararlanlandırmayı hedefler.
VI. BİLİŞİM ETİĞİ
Bilişim teknolojisini teknolojinin etik kurallarını her zamaz göz önünde bulundurur, tedbirler alır.
Kurallara uyulup uyulmadığını takip eder, gerekli gördüğü yeni tedbirler alır.
Etik kullanımı sağlamak için gerekli gelişmeleri takip eder,bu gelişmelerden yararlanır.
    SALİH TAŞKULAK    ABDURRAHİM KAYAR     ABDURRAHİM AYDIN    YASİN YOLCUOĞLU
FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ ÇALIŞMA PLANI ÖRNEĞİ      (FATİH KIZ LİSESİ)

Kısa Vade
Orta Vade
Uzun Vade
I.
LİDERLİK VE VİZYON
Eğitim lideri kendisinde bulunan  teknoloji bilgi eksiğinin farkına varır ve bu eksikleri telafi etmek için yoğun bir öğrenme sürecine girer
Eğitim lideri okulundaki takım arkadaşlarına da eksikliklerini görme hususunda farkındalık oluşturmaya çalışır. Bir yandan da teknolojinin kullanılabileceği ortamı ve altyapıyı oluşturur,
 Eğitim lideri teknolojideki gelişmeleri takip eder. Yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri uygulamaktan çekinmez.
II.
ÖĞRENME
Eğitim Lideri  takım arkadaşları olan öğretmenlere önderlik yapabilmek için birikimde onlardan bir adım önde olmak için çalışır.. İhtiyaçların karşılanmasına yönelik programını yapar. Paydaşları sorumlulukları konusunda bilgilendirir.
Eğitim Lideri tarafından öğretmenler öğretme ve öğrenme süreci içerisinde teknolojik gereçleri kullanma, kullandırma ve korunmasını sağlama konularında hizmetiçi eğitime alınır.
Eğitim Lideri;  öğretmenlerin öğrendiklerini derslerde  uygulayabilmesini sağlar. Bu konuda inceleme ve takip yapar
III. VERİMLİLİK VE GÖREVLER
Eğitim Lideri kaliteli ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için farklı metot ve teknikle teknolojik gereçlerin kullanılmasını ister.
Eğitim Lideri öğrenme ve öğretme süreci içerisinde teknolojik gereçlerle yapılan faaliyetleri izler. Değerlendirme toplantıları yaparak diğer öğretmenlerin birbirlerinin uygulama metotlarından haberdar olmalarını sağlar.
Eğitim Lideri yenilikçi bakış açısı ile hep daha iyisini yapma arzusu içerisinde olur. Bu nedenle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmeleri takip eder. Bütçeyi düzenler.
IV.
DESTEK, YÖNETİM VE İŞLEV
Eğitim Lideri teknoloji ile eğitim konusunun ne kadar önemli ve faydalı olduğu hususunda öğretmenlerine telkinlerde bulunarak onların da istekli olmasını ve projeye sahip çıkmasını sağlar. Konuya yabancı veya çekimser kalan öğretmenleri destekleyerek onları yüreklendirir. Sistemi verimli kullanmalarını sağlar. Teknolojik destek ekibini kurar.
Eğitim Lideri öğrenme ve öğretme süreci içerisinde teknoloji kullanımının sonuçlarını izlemek amacı ile öğretmen ve öğrencilere sosyal paylaşım araçları ile anketler düzenleyerek dönütler alır. Yapılan çalışmaları sınıf veya branş düzeyinde hazırlanan web sitelerinden takip eder.
Eğitim Lideri mevcut dönütleri analiz eder ve gerekirse uygulamada yeni öncelikler belirler. Bu öncelikler doğrultusunda yeniden planlamalar ve düzenlemeler yapar.
V.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitim Lideri geçerli ve güvenilir değerlendirme ölçekleri belirler. Bu ölçme araçlarını öğretmenlerine bildirir.
Öğretmenler verilen ölçme araçları ile değerlendirmelerini yaparak sonuçlarını yönetime bildirir.
Lider gelen sonuçları teknolojik destek ekibi ile birlikte değerlendirir. Gerektiğinde tedbirler alır. Öğretmen ve öğrencilerine pekiştirecek vererek motivasyonlarının kalıcı olmasını sağlar.
VI.
BİLİŞİM ETİĞİ
Eğitim Lideri internet güvenliği ve doğru internet kullanma alışkanlığı üzerine kurum paydaşlarına gerekli bilgilendirmeleri yapar.
Öğretmen ve öğrencilerin internet kullanımında yasal ve etik kurallara uyup uymadıklarını gözlemler.
Öğrenci ve öğretmenlerin sürekli takibi yapılır. Gerektiğinde tedbirler alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder